Nota prawna

Wszystkie znaki towarowe, opisy, teksty, artykuły, filmy, zdjęcia, renderingi i grafiki  znajdujące się na tej stronie i wszystkich jej podstronach są wyłączoną własnością TREC NUTRITION Sp. z o.o. i jako takie chronione są prawem autorskim oraz prawem ochronnym. Jakiekolwiek nie uzgodnione pisemnie wykorzystanie wyżej wymienionych elementów będzie traktowane jako bezprawne i powodować będzie roszczenia ze względu na czyn nieuczciwej konkurencji , naruszeni praw autorskich oraz naruszenie praw ochronnych do znaków towarowych

Zabronione jest wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, odtwarzanie, modyfikowanie, wyświetlanie, publikowanie jakichkolwiek treści, plików, znaków towarowych, zdjęć i innych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniej, pisemnej zgody TREC NUTRITION Sp. z o.o.

background

choose your language

Wybierz wersję językową

  • pl
  • en
  • de
  • es
  • fr
  • it
  • nl
Popup Activator